Ειδησεογραφία: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

February 02, 2018: Συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE)

ethemis


ethemis

Συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE)

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE) θα συνεδριάσει στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2018 στην Βιέννη, όπου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες, κατόπιν σχετικού ερωτήματος που υπέβαλε η αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ελληνική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει και  θα υποστηρίξει την θέση του ελληνικού δικηγορικού σώματος ότι επιβάλλεται η κατάργηση του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες, άλλως η δραστική μείωσή του, στον κατώτατο συντελεστή που ισχύει σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενόψει της συνεδρίασης αυτής, η ελληνική αντιπροσωπεία -η οποία εκπροσωπεί την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας- έχει ήδη αποστείλει εγγράφως τις απόψεις της, ώστε να περιληφθούν στο κείμενο των γραπτών αναφορών των εθνικών αντιπροσωπειών, όπου θίγει τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Τις επιπτώσεις που έχει το νέο ασφαλιστικό σύστημα για τους δικηγόρους. Θα επισημανθεί ότι ο νόμος 4387/2016 συνιστά αποδεδειγμένα απειλή για το εισόδημα και την επαγγελματική υπόσταση των δικηγόρων. Τούτο διότι με τις νέες ρυθμίσεις, συνυπολογιζόμενης και της φορολογίας εισοδήματος, δημεύεται, έως και το 80% του εισοδήματος κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών του εσωτερικού ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

 • Τον νόμο 4512/2018 που εισήγαγε την υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε πλείονες κατηγορίες αστικών υποθέσεων, παρά τις έντονες αντιδράσεις του δικηγορικού σώματος. Η συγκεκριμένη νομοθέτηση, όπως ψηφίστηκε, θέτει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο.

 • Το κρίσιμο θέμα της χορήγησης ασύλου στους οκτώ (8) στρατιωτικούς, οι οποίοι διέφυγαν από την Τουρκία μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος. Θα επισημανθεί η σταθερή προσήλωση του δικηγορικού σώματος στην εμπέδωση του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει και  θα υποστηρίξει την θέση του ελληνικού δικηγορικού σώματος ότι επιβάλλεται η κατάργηση του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες


LATEST POSTS
 • ethemis

  Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως -Απόφαση C‑534/16

  Με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με εάν το άρθρο 273 της οδηγίας περί ΦΠΑ, το άρθρο 16, το άρθρο 21, παράγραφος 1, και το άρθρο 49, παράγραφοι 1 και 3, του Χάρτη ή η αρχή ne bis in idem, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 50 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές σε υποκείμενο στον φόρο, του οποίου ο διαχειριστής ήταν προηγουμένως διαχειριστής ή μεριδιούχος άλλου νομικού προσώπου που δεν είχε τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, τη σύσταση εγγυήσεως ύψους έως και 500 000 ευρώ, κατά την εγγραφή του στο μητρώο ΦΠΑ.

 • ethemis

  Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018: Ημερίδα με θέμα«Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»

  Η Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ) διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας» την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ...
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more