eΘέμις Αρχείο 2011-2018

Αναζητήστε χρήσιμα άρθρα στο Ψηφιακό Αρχείο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών.
Ημερομηνία Eνότητα Tίτλος
2016-04-06 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Ιατρική ευθύνη – Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1220/2008
2017-02-23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Eπιστηµονικό Συνέδριο - Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική V 2018 - Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα
2017-02-23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Διεθνές Eπιστηµονικό Συνέδριο - Η απαγόρευση διακρίσεων στην πράξη
2017-02-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Προς αντικατάσταση ο ΕΝΦΙΑ;
2017-02-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΕ Β’ 287/2018 – Μη νόμιμη η πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του Δημόσιου του ν. 2523/1997 κατόπιν ακύρωσης της πράξης επιβολής προστίμου λόγω παραγραφής
2017-02-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τόκος υπερημερίας οφειλών Δημοσίου - Απόφαση 483/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου
2017-03-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕφΑθ 1065/2016 : Προσβολή μνήμης νεκρού στο διαδίκτυο
2017-03-06 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δημόσια συζήτηση με θέμα: Η Σαρία και ο Μουφτής υπό αμφισβήτηση
2017-03-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ "Διάκριση φόρου - ανταποδοτικού τέλους" : Άρθρο - μελέτη της Νόρας Καραβά
2017-03-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τηλεοπτικές άδειες - Απόφαση 95/2017 Ολομέλειας Συμβουλίου Επικρατείας
2017-03-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΕ C- 484/2014 της 15.9.2016 - Κοινωνία της πληροφορίας – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Επαγγελματικό ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)
2017-03-08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ποινική Δικαιοσύνη: Τεύχος 1/2017
2017-03-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μονογραφία για τη φορολογία των τόκων αποταμίευσης και την ανταλλαγή πληροφοριών
2017-03-11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μελέτη για την Ενδικοφανή Προσφυγή
2017-03-12 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έννομο συμφέρον Μητροπολίτη για τη διάλυση ιδρύματος – Απόφαση ΣτΕ Δ’ Τμ. 549/2016
2017-03-12 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προανακριτικές πράξεις αστυνομικών οργάνων- Απόφαση 1330/2016 Τμ. Α' Συμβουλίου της Επικρατείας
2017-03-13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ρήτρα κατά της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο - Εύρος και όρια εφαρμογής
2017-03-17 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ζητήματα χορηγήσεως διεθνούς προστασίας – Απόφαση ΣτΕ Τμ. Δ’ 445-447/2017 επταμ. (παραπομπή στην Ολομέλεια)
2017-03-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκτός μειώσεων οι συντάξεις βουλευτών και αιρετών στους ΟΤΑ
2017-03-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στη Βουλή πολυνομοσχέδιο για θέματα ΟΤΑ και δημοτικών υπαλλήλων
2017-03-24 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ "Ο Ρόλος και η Ευθύνη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων κατά το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - Kαν (EE) 2016/679"
2017-03-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων
2017-03-27 ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΕ C- 484/2014 της 15.9.2016 - Κοινωνία της πληροφορίας – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Επαγγελματικό ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)
2017-03-28 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 1623/2016 Β΄Τμ. ΣτΕ-Παραγραφή παραβάσεων φορολογικής νομοθεσίας
2017-03-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ποια η συμμετοχή των πολιτών στη συνταγματική αναθεώρηση; Λόγος και αντίλογος.
2017-03-31 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
2017-03-31 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Μεταρρυθμίσεις Διοικητικής Δικονομίας Ν.4446/2016
2017-03-31 ΔΙΕΘΝΗ Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δικαίωση των θυμάτων της Μανωλάδας
2017-04-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης : Θεσμικές παρεμβάσεις του ΔΣΘ για τους Δασικούς Χάρτες και τις «οικιστικές πυκνώσεις»
2017-04-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περικοπή της πάγιας αποζημίωσης των δικαστικών λειτουργών - Απόφαση 1509/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου
2017-04-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Συμμόρφωση προς αποφάσεις του ΕΔΔΑ, αρ. 46 ΕΣΔΑ
2017-04-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Το διαδίκτυο και η τηλεόραση δεν υπάγονται στο Νόμο για τα δια του τύπου τελούμενα αδικήματα
2017-04-04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η αλληλεγγύη στην έννομη τάξη της ΕΕ: Επίκαιρα ζητήματα δικαίου & πολιτικής
2017-04-04 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν.4447/2016: Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
2017-04-05 ΔΙΕΘΝΗ Διεθνής Ακαδημία Διαιτησίας: Πρώτη εισήγηση Έλληνα Καθηγητή
2017-04-07 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Εφαρμογή δασικής νομοθεσίας σε κοινόχρηστους χώρους
2017-04-07 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση ΝΣΚ 8/2017 : Επιστροφή αποδοχών αργίας που καταβλήθηκαν μη νόμιμα σε δημόσιο υπάλληλο
2017-04-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος
2017-04-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δεκτή και η μετατροπή της 5ετούς ποινής καθείρξεως σε χρηματική ποινή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 130/2017 απόφαση του ΑΠ
2017-04-10 ΔΙΕΘΝΗ ΕΔΔΑ : Υπόθεση A.P. Garçon και Nicot κατά Γαλλίας
2017-04-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)
2017-04-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
2017-04-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου»: Mηνιαίο περιοδικό για το Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
2017-04-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Περιοδικό "Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου"
2017-04-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Νέα Έκδοση "Kαταχρηστική φοροαποφυγή στην άμεση φορολογία"
2017-04-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Tριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό: "Περιβάλλον & Δίκαιο"
2017-04-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ 1764/2016 : Δεν αποτελεί λόγο απαραδέκτου της εφέσεως η μη αναγραφή του ΑΦΜ στο δικόγραφο
2017-04-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προδικαστικό Ερώτημα σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των προστίμων για ανασφάλιστη εργασία
2017-04-10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»
2017-04-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εξαίρεση των δικηγόρων από το ν/σ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό καταγγέλλει ο ΔΣΑ
2017-04-11 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ν.4387/2016: Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας
2017-04-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας: Ψήφισμα
2017-04-11 Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data) και τα οφέλη για το δικηγορικό επάγγελμα
2017-04-11 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εγκύκλιος Φ80000/ΟΙΚ.17002/739/7.4.2017: Νέο ασφαλιστικό καθεστώς για τα "μπλοκάκια"
2017-04-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συζήτηση στο ΣτΕ για την επιβολή ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα των ιερών Μονών
2017-04-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου: Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών
2017-04-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας : Σεμινάρια ΔΣΛ για ασκούμενους δικηγόρους (Απρίλιος-Μάιος 2017)
2017-04-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 10-11 Μαΐου 2017, Aθήνα : Σεμινάριο – Πρόγραμμα με θέμα «International Sports Mediation Training»
2017-04-17 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Χριστίνα Αντ. Βρεττού : "Η τροποποίηση της έννοιας του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το Ν. 3471/2006 και οι συνέπειές της στην εφαρμογή του Ν. 2472/1997 στα δημοσιογραφικά αρχεία"
2017-04-18 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4467/2017: Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
2017-04-19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 39ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
2017-04-19 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή: "H εξέλιξη του δικαιώματος στη λήθη (περί λήθης της λήθης ;) "
2017-04-19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Call for Papers : 7o Διεθνές Συνέδριο e-Democracy 2017
2017-04-20 ΠΟΛ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Κοινοποίηση διατάξεων του 8ου άρθρου του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015 που τροποποιούν τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
2017-04-20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ποινική Δικαιοσύνη: Τεύχος 2/2017
2017-04-20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ποινική Δικονομία - 7η έκδοση
2017-04-20 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 15/2017 ΑΠΔΠΧ : Παροχή άδειας σε νοσοκομείο για χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση
2017-04-20 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση 82/2017 ΝΣΚ : Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για έκδοση εικονικών τιμολογίων
2017-04-20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔιΜΕΕ 4/2016-Περιεχόμενα τεύχους Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
2017-04-21 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ "Σκέψεις , απόψεις , ερωτήματα και ερωτηματικά": Άρθρο του Γεώργιου Ρούντα, Δικηγόρου Αθηνών
2017-04-25 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ "Η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Ανθρώπινα δικαιώματα και Βιοηθική"
2017-04-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 : Εκδήλωση «1 χρόνος μέχρι την εφαρμογή του ΓΚΠΔ: Η αντίστροφη μέτρηση…»
2017-04-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μεταβολές στο πρόσωπο του αιτούντος φορέα για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
2017-04-26 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Η Αγόρευση – Πρόταση της Αντεισαγγελέως Εφετών κας Σταθέα στην υπόθεση για την έκδοση των 3 υπηκόων Τουρκίας
2017-04-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ 221/2017 : Άκυρη επίδοση με θυροκόλληση ελλείψει αναφοράς κατοικίας του μάρτυρα και απλής μονογραφής αντί υπογραφής
2017-04-28 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Καταλογισμός πρώην μελών της Επιτροπής Διαχ/σης του Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας Α.Ε.Ι. - Απ. 2677/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου
2017-04-28 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Καλή πλοήγηση στο νέο ethemis.gr!
2017-04-29 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το Υπαλληλικό Δίκαιο στην Ευρωπαϊκή και στην Εθνική Διάσταση
2017-04-30 ΔΙΕΘΝΗ ΕΔΔΑ : «Ο έλεγχος τραπεζικού λογαριασμού δικηγόρου παραβίασε το επαγγελματικό του απόρρητο.. (Sommer κατά Γερμανίας)»
2017-05-02 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δικαστική ήττα για τις τρεις λωρίδες της ADIDAS
2017-05-03 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 : Εγκαίνια του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α.
2017-05-03 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛ. 1064/12-04-2017 : Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας
2017-05-04 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4469/2017 : Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
2017-05-05 Ευαγγελία Βαγενά : Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διακοπή παροχής πρόσβασης σε πειρατικές ιστοσελίδες
2017-05-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διχογνωμία σχετικά με τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών
2017-05-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Pobuca - Χρήσιμη δωρεάν εφαρμογή για επαγγελματίες, η οποία οργανώνει την επικοινωνία με τους πελάτες τους
2017-05-08 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γενικό Δικαστήριο- Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης για αποφάσεις του Συμβουλίου αφορούσες την ελληνική οικονομική κρίση
2017-05-08 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕφΠατρών 124/2017 : Στο 2% επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής η αμοιβή του δικηγόρου του εναγομένου
2017-05-10 ΔΙΕΘΝΗ Η επιρροή της «Νομικοτεχνολογίας» στο δικηγορικό επάγγελμα
2017-05-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδοτεί κατά των περικοπών στις συντάξεις το 2019
2017-05-11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Συντάξεις λόγω αναπηρίας- Απόφαση 29/2017 Τμ. Α' Συμβουλίου της Επικρατείας
2017-05-11 Διεθνής μάχη κατά των fake news - η συμβολή Ελλήνων ειδικών
2017-05-11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 19&20 Μαίου 2017 : Διήμερο Συνέδριο Περιβαλλοντικού Δικαίου «Η εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους στην Ελλάδα»
2017-05-12 Νέα έκδοση - Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική Αυτοδιοίκηση
2017-05-13 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κανονισμός σύνταξης κατά μεταβίβαση σε άρρεν τέκνο πολιτικού συνταξιούχου - Απόφαση 293/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου
2017-05-15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 24 Μαΐου 2017 : Εκδήλωση « Σπουδές Νομικής και Εργασία στην Γερμανία »
2017-05-16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 18 Μαΐου 2017: Φορολογική Ημερίδα
2017-05-16 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ N.4446 /2016 και COM (2016) 356: Βραχυπρόθεσμη Μίσθωση Ακινήτου στα Πλαισια της Διαμοιραστικής Οικονομίας
2017-05-16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των συνταξιοδοτικών αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2019
2017-05-16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 30 Μαΐου 2017 :Ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Πολιτικές για τη Μεταρρύθμιση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης»
2017-05-16 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος από δικηγορική εταιρεία, Αθήνα
2017-05-17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Νέα έκδοση - Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
2017-05-17 ΔΙΕΘΝΗ Κανονισμός 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Διεύρυνση Αρμοδιoτήτων της Frontex
2017-05-17 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ. Ολμ 5/2017: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο
2017-05-17 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: ΔΙΚΑΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2017-05-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ To Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε για το 2017: οι Δράσεις για την Ενίσχυση της Φορολογικής Συμμόρφωσης
2017-05-18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Νέα μελέτη - Η συμμετοχή του τρίτου στη διοικητική δίκη
2017-05-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πολυνομοσχέδιο: Τροποποιήσεις Σχετικά με την Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Πτώχευσης
2017-05-19 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ολμ. ΣτΕ 1237/2017: Σύμφωνη με το Σύνταγμα η Συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών ΤΔΔ στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών
2017-05-22 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω απέλασης Σύριου υπηκόου»
2017-05-22 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος»
2017-05-22 ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΕ (C-682/15) : Έλεγχος Νομιμότητας Αιτημάτων Άλλου Κράτους Mέλους για την Παροχή Φορολογικών Πληροφοριών
2017-05-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τοποθέτηση της ΕΔΕ για το Πολυνομοσχέδιο
2017-05-22 ΔΙΕΘΝΗ Χρηματική Βοήθεια στους Επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος από το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας
2017-05-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ. 195/2017: Άκυρη η Διαθήκη που Συντάχθηκε Ιδιογράφως από Αγράμματο Διαθέτη
2017-05-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ "Στοιχειοθέτηση της κατ' άρθρο 84 παρ. 2 Π.Κ. ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου έντιμου βίου"
2017-05-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προϋποθέσεις δέσμευσης Ελεγκτικού Συνεδρίου από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ευθύνη υπολόγου - Απόφ. 124/2017 ΟλΕλΣυν
2017-05-29 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5-13 Ιουλίου 2017: Εντατικό Θερινό Σχολείο με Θέμα το Οικονομικό Έγκλημα από το Α.Π.Θ
2017-05-29 "Η χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο"
2017-05-30 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω κακομεταχείρισης αγοριού σε νηπιαγωγείο»
2017-05-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 15-17 Ιουνίου: «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»
2017-05-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς 2017-2018 ΚΕΚ ΟΠΑ
2017-05-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Μοντέλο Μεταρρύθμισης της Δικαστικής Χωροταξίας από Ανώτατους Δικαστικούς
2017-05-31 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2-7 Ιουνίου 2017: Έκτακτος Κύκλος Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Α.Κ.Κ.Ε.Δ-Προμηθέας
2017-05-31 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Νέα κυκλοφορία - Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (β' έκδοση)
2017-05-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΣΤΕ 695/2017 - Άκυρες οι απολύσεις των διοικητών νοσοκομείων
2017-06-02 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μον. Πρωτοδικείο Αθηνών: Ψυχική Οδύνη 380.000 ευρώ στην Οικογένεια Θανόντα, Λόγω Σύγκρουσης, Οδηγού
2017-06-02 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ. 723/2017: Στην Ολομέλεια η Απόφαση για την Μετατροπή 5ετούς Ποινής Κάθειρξης σε Χρηματική
2017-06-04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 9-10 Ιουνίου 2017: Συνέδριο "Ποιο Σύνταγμα για την επόμενη μέρα;"
2017-06-07 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Καταλογισμός εις βάρος διαχειριστή κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως - Απόφ. 275/2017 VII Τμ. ΕλΣυν
2017-06-07 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 24 Ιουλίου με 1η Αυγούστου : Θερινό Σχολείο για τη Μετανάστευση στη Ν. Ευρώπη
2017-06-07 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10-15 Ιουλίου : 41ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών
2017-06-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παρατείνεται έως 27 Ιουλίου η ανάρτηση δασικών χαρτών
2017-06-08 "Δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού vs. ιδιωτικής ζωής"
2017-06-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 16 Ιουνίου 2017 - "Πως μπορεί η Ευρώπη να φέρει νέες δυνάμεις στην ελληνική διοίκηση;"
2017-06-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Erasmus+ για ασκούμενους δικηγόρους
2017-06-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1-3 Ιουλίου 2017: «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης»
2017-06-11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ: «Αδικαιολόγητος περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης»
2017-06-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τι είναι τα Fake news;;;
2017-06-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μη επιτρεπτή η ανάκληση όμοιων συνταξιοδοτικών πράξεων- Απόφ. 550/2017 ΟλΕλΣυν
2017-06-16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας λόγω μη έκδοσης Υ.Α. για τη λειτουργία προγράμματος ανάπτυξης
2017-06-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση- Απόφαση 52/2017 Ε' Τμήμα ΣτΕ
2017-06-19 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ: «Αμέλεια κρατικού ψυχιατρικού νοσοκομείου στην εποπτεία ψυχικά νοσούντος ατόμου»
2017-06-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ GDPR: Eκπαιδευτικά προγράμματα για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων
2017-06-22 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Νομιμοποίηση και παράβολο στη δημοσιονομική δίκη - Απόφ. 557/2017 ΟλΕλΣυν
2017-06-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 : Δεξίωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων
2017-06-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΣΤΕ 369/2017- Τρόπος υπολογισμού συντάξεων γήρατος
2017-06-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νέο τεύχος Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθετικών - Φορολογικών Εξελίξεων
2017-06-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οδηγός για τα Δικαιώματα του Δικηγόρου
2017-06-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ομόφωνα αθώος ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανάσιος Ράντος
2017-06-27 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση με θέμα: Ο δημόσιος χώρος ως πεδίο έντασης ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον.
2017-06-28 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Νέος κύκλος εκπαίδευσης Πιστοποιημένων Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση
2017-06-28 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων- ΣτΕ Β' 675/2017
2017-06-29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015
2017-06-30 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων πολιτικών συνταξιούχων - Απόφ. 296/2017 Ολομέλειας ΕλΣυν
2017-06-30 ΔΙΕΘΝΗ Υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών από το Γερμανικό Κοινοβούλιο
2017-07-02 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Νομική φύση απόφασης περί καταλογισμού εγγυητικής ευθύνης σε Τράπεζα για ελλείμματα - Α' ΣΤΕ 1334/2017
2017-07-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Diploma in Negotiations - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2017-07-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΣτΕ 1442/2017 - Ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης ορισμένων μαθημάτων γενικής παιδείας στις Πανελλαδικές.
2017-07-04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η Δίκη της Πτώχευσης και των Προληπτικών Μέτρων της
2017-07-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αφιέρωμα στο 2ο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις
2017-07-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίου Τύπου ΑΠΔΠΧ : Εξαίρεση των δικηγόρων από την υποχρέωση τοποθέτησης POS
2017-07-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 42ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, 11-16/09/2017 Δηλώσεις συμμετοχής
2017-07-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών – Εξειδίκευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση, 25-26/07/2017
2017-07-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παθητική νομιμοποίηση σε δίκη ανακοπής - Απόφ. 280/2017 VII Τμ. ΕλΣυν
2017-07-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ: «Μη αποτελεσματική έρευνα σε δολοφονία δημοσιογράφου»
2017-07-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ακυρότητα πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 409/2017 VII Τμήματος ΕλΣυν
2017-07-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Nέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για πρόσφυγες – αιτούντες άσυλο
2017-07-10 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος, Αθήνα
2017-07-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πτυχία-διαβατήρια για κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη
2017-07-12 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μέτρο «rebate» επί οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας - Απόφαση 30/2017 Δ' Τμήμα 7μ. ΣτΕ
2017-07-12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ «Νομοθεσία για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή εγκληματικότητα»
2017-07-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Καταγγελία της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ασφαλιστικό
2017-07-20 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω μη νόμιμης σύλληψης & κράτησης»
2017-07-27 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος, Αθήνα
2017-07-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Elorus: όχημα για το σύγχρονο δικηγορικό γραφείο
2017-07-28 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υποτροφίες Idef σε μέλη ΕΑΝΔΑ για Master Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris 13 - Sorbonne Paris Cité
2017-07-31 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
2017-07-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ομιλία Υποψηφίου Προέδρου ΔΣΑ, Δημήτρη Αναστασόπουλου, στην Πρώτη Εκδήλωση του Συνδυασμού
2017-08-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Η εφαρμογή της αρχής της διαδοχικής ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση- Α΄ΣΤΕ 1154/2017
2017-08-01 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Γραμματέας
2017-08-07 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ «Λίστα κακοπληρωτών» και αξιοποίηση της «Εύρεσης Μελών» του ΔΣΑ - Άρθρο του Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρου Αθηνών
2017-08-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ «Ανανέωση ταυτότητας» ΔΣΑ
2017-08-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 42ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών 11-16 Σεπτεμβρίου 2017 - Δηλώσεις Συμμετοχής
2017-08-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νέος κύκλος εκπαίδευσης Πιστοποιημένων Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση με δυνατότητα συμμετοχής και Ασκούμενων
2017-08-31 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/-η Δικηγόρος, Αθήνα
2017-09-04 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος, Αθήνα
2017-09-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ: «Αδυναμία αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών»
2017-09-07 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Ε' Έκδοση)
2017-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος)
2017-09-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Δικηγόρος της Κοινωνίας - Άρθρο του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις και υποψ.Προέδρου ΔΣΑ Δημήτρη Αναστασόπουλου στο kathimerini.gr
2017-09-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υψηλό κόστος και χαμένες εργατοώρες στη Δικαιοσύνη
2017-09-14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 18 Σεπτεμβρίου 2017: Ημερίδα: Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
2017-09-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην ηλικία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος
2017-09-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Δικηγόρος του Αύριο - Άρθρο του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις και υποψ.Προέδρου ΔΣΑ Δημήτρη Αναστασόπουλου στο naftemporiki.gr
2017-09-19 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας η επιβολή του προστίμου των 10.500 ευρώ για αδήλωτη εργασία- Απόφαση 2151/2017 του Δ΄Τμήματος του ΣτΕ
2017-09-19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017: Τροχαία Ατυχήματα & Ιδιωτική Ασφάλιση Αστικά, Ποινικά και Δικονομικά ζητήματα
2017-09-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5 & 6 Οκτωβρίου 2017: Διεθνές επιστημονικό Colloquium με θέμα "International Investment Law & the Law of Armed Conflict".
2017-09-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς των δικηγόρων
2017-09-26 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μη γνήσιος κυρωτικός χαρακτήρας μέτρων που λαμβάνονται επί φορολογικών παραβάσεων: Απόφαση 432/2017 Β' Τμ. ΣτΕ
2017-09-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Ανοίγουμε νέες προοπτικές για τη Δικαιοσύνη και τους νέους Δικηγόρους
2017-09-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Ανοίγουμε νέες προοπτικές για τη Δικαιοσύνη και τους νέους Δικηγόρους
2017-09-28 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ: «Μη ικανοποιητική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης»
2017-09-29 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017: Παρουσίαση προγράμματος – «Ο Δικηγόρος, όλοι εμείς μαζί!»
2017-10-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Συνάντηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις και υποψ. Προέδρου ΔΣΑ Δ. Αναστασόπουλου με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γ.Στασινό
2017-10-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Συνάντηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις και υποψ. Προέδρου ΔΣΑ Δ. Αναστασόπουλου με τον Πρόεδρο του O.E.E. Κ.Κόλλια
2017-10-09 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2017-10-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017: Δημόσια συζήτηση με θέμα «Η επίδραση του νέου δικαίου της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ποινική δίκη»
2017-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έκδοση του 100ου βιβλίου του ΙΜΔΑ «Ψυχική υγεία και έγκλημα»
2017-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Ενίσχυση του υφιστάμενου Πρωτοδικείου και όχι ίδρυση νέων
2017-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση των προτάσεων του Υποψ. Προέδρου ΔΣΑ και Προέδρου της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις Δ. Αναστασόπουλου και του Συνδυασμού για τον ΔΣΑ, τον Δικηγόρο και τη Δικαιοσύνη
2017-10-13 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017: Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης
2017-10-14 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιώσεις στρατιωτικών συνταξιούχων μετά την ισχύ του άρθρου 8 ν.3408/2005 - απόφαση 486/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2017-10-16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017: Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης
2017-10-17 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017: Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής
2017-10-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ.Σ.Καβάλας: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017: Ημερίδα με θέμα: «Η άμυνα του φορολογούμενου στην Διοικητική δίκη»
2017-10-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Καταλογισμός ποσού σε βάρος μέλους Δ.Ε.Π. - Απόφαση 287/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
2017-10-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017: Δημόσια συζήτηση με θέμα:"Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου"
2017-10-19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επιστημονική ημερίδα - Ο διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
2017-10-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ένας γκουρού της Διαμεσολάβησης μιλάει με τους δικηγόρους στην Αθήνα για τον κρίσιμο ρόλο τους στη Διαμεσολάβηση
2017-10-21 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενη/ος Δικηγόρος
2017-10-24 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται γραμματέας
2017-10-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απορρίφθηκαν από το ΣτΕ αιτήσεις ακυρώσεως εκπαιδευτικών
2017-10-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 60+1 Προτάσεις για το αύριο του Δικηγόρου για το αύριο όλων μας
2017-10-26 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Καταλογισμός υπολόγου ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων (ΕΛΛΑΠΙ) - Απόφαση 243/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου
2017-10-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ «Θα υπηρετήσουμε τον δικηγόρο» – Συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις και Υποψ. Προέδρου ΔΣΑ, Δημήτρη Αναστασόπουλου, στη Βραδυνή
2017-10-26 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Livestream: Δικηγορία & Δικαιοσύνη: Η μεγάλη Έρευνα της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις
2017-10-29 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων - Απόφαση C-566/15 Δικαστηρίου ΕΕ
2017-10-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Ημερίδα με θέμα: Προσωπικά Δεδομένα-Επίκαιρα Ζητήματα
2017-10-30 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ, Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG κατά Γερμανίας
2017-10-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Εκδήλωση Δικηγορία και Δικαιοσύνη: Η μεγάλη Έρευνα της e-Θέμις
2017-11-01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
2017-11-01 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιλέγουμε διαφορετικά - Άρθρο του Προέδρου της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις και Υποψ. Προέδρου ΔΣΑ, Δημήτρη Αναστασόπουλου, στη Δημοκρατία
2017-11-02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δικαιώματα των κατηγορουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
2017-11-02 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Τεχνική Εταιρεία αναζητεί νέο-α Δικηγόρο
2017-11-03 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017: Παρουσίαση Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος – όλοι εμείς, μαζί!»
2017-11-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έμμεσοι φόροι και συγκεντρώσεις κεφαλαίων - Απόφαση C-573/16 Δικαστηρίου ΕΕ
2017-11-06 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ EPLO, Εκδήλωση με Θέμα: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Η εφαρμογή του σε Δήμους και Περιφέρειες.
2017-11-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Η καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Απόφαση 555/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2017-11-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οι ρυθμίσεις του άρθρου 239 παρ. 4 και 5 του Ν. 4364/2016, σε σχέση με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών
2017-11-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σ. Διαμαντόπουλος, Αλ. Μαντζούτσος, Β. Μπατής - Οι Προθεσμίες (ΚΠολΔ, ΚΠΔ, ΠΔ 18/1989, ΚΔΔ)
2017-11-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΕ: Nόμιμη η αύξηση του Ειδικού Φόρου Ακινήτων στις offshore
2017-11-07 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ - Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή απέλασης πρόσφυγα από Ελλάδα
2017-11-12 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Βάση επιβολής Φ.Π.Α. και μείωση σε περίπτωση λύσεως - Απόφαση C-404/16 Δικαστηρίου ΕΕ
2017-11-14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Regulation and Enforcement in the Digital Age - REDA 2017
2017-11-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η Ε.Ε.Ν.e-Θέμις εκφράζει τη στήριξη της στον Δημήτρη Αναστασόπουλο για την Προεδρία του ΔΣΑ
2017-11-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ «Συμμαχίες και δράση και όχι νοοτροπία διαρκούς ηττοπάθειας» – Συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις και Υποψ. Προέδρου ΔΣΑ, Δημήτρη Αναστασόπουλου, στον Ελεύθερο Τύπο
2017-11-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Δίκαιο και Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2017-11-16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπαγωγή σύμβασης παραχώρησης χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στον προσυμβατικό έλεγχο που αυτό ασκεί-Πρακτικά 16ης Γενικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου
2017-11-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δραστικές λύσεις και όχι άκαρπες απεργίες – Συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις και Υποψ. Προέδρου ΔΣΑ, Δημήτρη Αναστασόπουλου, στο Πρώτο Θέμα
2017-11-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στο αρχείο χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις λόγω παραγραφής
2017-11-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο δικηγόρος πρωτοπόρος των εξελίξεων – Συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις & Υποψ. Προέδρου ΔΣΑ, Δημήτρη Αναστασόπουλου στην Alpha Press
2017-11-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εφαρμογή e-LegalHelpDesk
2017-11-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ «Θέλουμε τον δικηγόρο υπεύθυνο του εαυτού του, να στέκεται στα πόδια του» - Συνέντευξη του Υποψ. Προέδρου ΔΣΑ, Δημήτρη Αναστασόπουλου στο ereportaz
2017-11-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έλεγχος Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου Κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) - Απόφαση 1808/2017 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου
2017-11-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έννοια της "συγκέντρωσης" - Απόφαση C-248/16 Δικαστηρίου ΕΕ
2017-11-28 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επιμορφωτικό εργαστήριο για δικαστές επί της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη δικαστική πρακτική, 4/12/2017, Κομοτηνή
2017-11-28 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου- ΣΤΕ 2244/2017 (ΣΤ' Τμήμα)
2017-11-28 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών - Συνέδριο για την Διαμεσολάβηση στο Άργος
2017-12-01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΟΥΣ 2017-2018
2017-12-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παραγραφή αξίωσης Δημοσίου για καταλογισμό λόγω ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες - Απόφαση 1046/2017 V ΤμΕλΣυν
2017-12-02 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων-Απόφαση 2934/2017 Β΄ Τμ. ΣτΕ
2017-12-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ίση Μεταχείριση στις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες - Απόφαση C-112/16
2017-12-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αντισυνταγματική η παράταση παραγραφής των Ν. 3888/2010, Ν. 4002/2011, Ν. 4098/2012-ΣτΕ Β’ Τμ. 2932/2017
2017-12-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο-Απόφαση 2029/2017 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου
2017-12-05 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκουμένη ή φοιτήτρια Νομικής
2017-12-06 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017: ΕΝΑΣ, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: Ελαττωματικές Δικαιοπραξίες
2017-12-06 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017: Εκδήλωση με θέμα: Κανονιστική Δύναμη, Ερμηνεία και Μεταβολή του Συντάγματος
2017-12-06 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Junior Litigation Lawyer
2017-12-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕνΔΕ: Δελτίο Τύπου με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας
2017-12-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απαλλάσσεται από την κατηγορία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ο Χατζηγιάννης
2017-12-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παρακράτηση δύο μισθών σε αρεοπαγίτη λόγω... αργοπορίας
2017-12-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΔΙ: Αναρτήθηκε το πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων και προαιρετικών ξένων γλωσσών (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)
2017-12-11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Υποκείμενος στον φόρο κάτοικος άλλου κράτους μέλους - Απόφαση C‑441/16
2017-12-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΔ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού (κατεύθυνση Εισαγγελέων)
2017-12-12 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2017-12-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικαστικοί υπάλληλοι: Συμμετέχουν στην Γενική Απεργία την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου
2017-12-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολαιογραφικό Σύλλογος: Δελτίο Τύπου – Αναβολή πλειστηριασμών την Τετάρτη 13.12.2017
2017-12-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Την έκδοση του Mr Bitcoin στις ΗΠΑ αποφάσισε ο Άρειος Πάγος
2017-12-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δ.Σ.Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη τεσσάρων (4) ασκούμενων
2017-12-15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018: «Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική V 2018 - Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα»
2017-12-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Παρέμβαση για την πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα
2017-12-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Ε.Ε.: Ψήφισμα 33ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2017-12-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΕ: Ακυρος στο σύνολό του ο νόμος για το πόθεν έσχες
2017-12-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Δ.Δ: Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.2017 για το συνταξιοδοτικό των δικαστών
2017-12-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Σημαντική μείωση οφειλών από την ΕΥΔΑΠ και ακύρωση λογαριασμού
2017-12-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Επικύρωση απόφασης Συλλόγου Δικηγόρων ΕΚΧΑ ΑΕ για αποχή από τα καθήκοντά τους
2017-12-19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018: 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας
2017-12-19 Δελτίο Τύπου – Συμβολαιογραφικός Σύλλογος: Αναβολή πλειστηριασμών 20 & 27.12.2017 & 3.1.2018
2017-12-19 Πρωτοδικείο Αθηνών: Οι καταληκτικές ημερομηνίες ορισμένων δικασίμων για προκατάθεση προτάσεων και προσθήκη-αντίκρουση
2017-12-20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Εκδόθηκε το τεύχος Δεκεμβρίου 2017 του περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
2017-12-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Γερμανικό Δικαστήριο: Στη φυλακή στα... 96 του ο λογιστής του Αουσβιτς
2017-12-20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Εκδόθηκε το τεύχος Δεκεμβρίου 2017 του περιοδικού Ποινικά Χρονικά
2017-12-20 ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης
2017-12-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Μεταβολή φορολογικής κατοικίας ενός εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που κατοικεί στο εξωτερικό
2017-12-21 ΙDHAE: Παρεμβάσεις για τη δίωξη Δικηγόρων
2017-12-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 22-12-2017 Εφετείο Αθηνών
2017-12-22 Δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρου Κοντονή για τη βομβιστική επίθεση στο Εφετείο Αθηνών
2018-01-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η ΚΥΑ για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ
2018-01-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυν
2018-01-03 ΕνΔΕ: Δελτίο Τύπου για τη Διαβούλευση επί του Ν/Σ περί Διαμεσολάβησης
2018-01-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δ.Σ. Καλαμάτας: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2018-01-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σοβαρά κενά ασφαλείας σε γνωστούς επεξεργαστές
2018-01-04 Υποβολή Αιτήσεων για Άσκηση στον Δ.Σ.Α
2018-01-04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Νέα έκδοση - Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιμότητα στις Δημόσιες Συμβάσεις
2018-01-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Νέο ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης
2018-01-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνάντηση του Προέδρου του ΔΣΑ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
2018-01-05 ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας   στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
2018-01-08 Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ενημέρωση για τα έργα επισκευής του Εφετείου Αθηνών
2018-01-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Παρέμβαση για την αναδιοργάνωση του ιδρύματος «Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα»
2018-01-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση της Ολομέλειας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαμεσολάβηση
2018-01-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νέος τόπος συνεδριάσεων των συναινετικών διαζυγίων
2018-01-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Θεσμοθετήθηκε προστασία από απόλυση και για τις θετές μητέρες
2018-01-10 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 12 & 15 Ιανουαρίου 2018: Ανοικτές Διαλέξεις από τη Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης
2018-01-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕνΔΕ: Αποφάσεις του ΔΣ της 9ης Ιανουαρίου 2019
2018-01-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΑ κατά την συνεδρίασή του στις 9 Ιανουαρίου 2018
2018-01-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υπ. Δικαιοσύνης: Συνάντηση με αντιπροσωπεία Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων με θέμα το νομοσχέδιο της Διαμεσολάβησης
2018-01-11 ΕνΔΕ: Αποχή από τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων
2018-01-11 ΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Β.Ε.Π.: Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων
2018-01-11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Π.Δ.Χ.Π.: Ενημερωτική Ημερίδα με αφορμή την 12η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
2018-01-12 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αναδρομική νομιμοποίηση δαπανών ΟΤΑ με νομοθετική πράξη - Απόφ. 1454/2017 VII ΤμΕλΣυν
2018-01-12 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δικαστήριο Ε.Ε.: Κατά τον γενικό εισαγγελέα η έννοια του/της «συζύγου» συμπεριλαμβάνει, από την άποψη της ελευθερίας διαμονής των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους, τους συζύγους του ιδίου φύλου
2018-01-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Δ.Δ.: Δελτίο Τύπου για επίθεση σε βάρος δικαστικού λειτουργού
2018-01-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δ.Σ.Καβάλας: Μαγνητική κάρτα εισόδου
2018-01-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Επαναφορά της δυνατότητας αποζημίωσης πολιτών από τη διοίκηση λόγω μη τήρησης των προθεσμιών του Ν.2690/1999
2018-01-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Μη Συμμετοχή Δ.Σ.Α. στην Σημερινή Αποχή της 15/1/2018
2018-01-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΣΚ 291/17 Πρόστιμα. Εικονικά φορολογικά στοιχεία . Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης.
2018-01-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Aναδρομική απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται
2018-01-18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κωνσταντίνος Βολτής, Η υπόθεση της λίμνης Βιστωνίδας ("Το σκάνδαλο του Βατοπεδίου")
2018-01-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΔΣΑ: Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια στους χώρους των Δικαστηρίων
2018-01-18 ΕΡΓΑΣΙΑ MULTILAW - Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων
2018-01-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αποδοχή προτάσεων του ΣτΠ στο νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
2018-01-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2 & 3 Φεβρουαρίου 2018: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
2018-01-18 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ N.4512/2018: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής
2018-01-19 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος με άριστη γνώση αγγλικών
2018-01-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Προσαγωγή 11 ατόμων για κατάληψη στον ΔΣΑ
2018-01-19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κυκλοφόρησε το περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη - τεύχος Δεκέμβριος 2017
2018-01-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δ.Σ.Αθηνών : Ανακοίνωση - Εβδομαδιαίος κατάλογος αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων (άρθρο 6 Ν.3226/2004)
2018-01-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δ.Σ.Λάρισας: Ανακοίνωση σχετικά με συνάντηση των Προέδρων των Δ.Σ. Εφετείου Λάρισας με την προϊσταμένη του Εφετείου
2018-01-19 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ποσοτικός περιορισμός ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου για σωματικές Βλάβες
2018-01-21 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ «Απαγόρευση εισόδου και διαμονής στον χώρο Σένγκεν» (Υπόθεση C-240/17)
2018-01-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εισηγητές - 4η Διημερίδα Ε.Ε.Ν.e-Θέμις: Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού & Ασφαλιστικού Δικαίου
2018-01-22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κυκλοφόρησε το περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου - τεύχος Δεκέμβριος 2017
2018-01-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4η Διημερίδα Ε.Ε.Ν.e-Θέμις: Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού & Ασφαλιστικού Δικαίου
2018-01-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πρόγραμμα: Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού & Ασφαλιστικού Δικαίου
2018-01-23 NOMOΛΟΓΙΑ Νομοσχέδιο-προστασία για τα ζώα συντροφιάς
2018-01-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης
2018-01-23 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ N.4513/2018: Ενεργειακές Κοινότητες.
2018-01-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου & Εργαστηρίων του ΕΚΠΑ
2018-01-24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κυκλοφόρησε το περιοδικό Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας
2018-01-24 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018: Δημόσια συζήτηση με θέμα: Σαρία και ιεροδικης: Είναι επαρκής η νέα νομοθετική ρύθμιση;
2018-01-24 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος πενταετούς εμπειρίας
2018-01-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
2018-01-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναθεώρησης ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου - Απόφαση υπ' αριθμ. 2332/2017 VII ΤμΕλΣυν
2018-01-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ενημέρωση για την κατάθεση δικογράφων στο τμήμα Ειδικών Διαδικασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών
2018-01-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018: Ημερίδα με θέμα: "Η προστασία των θυμάτων στην ελληνική έννομη τάξη"
2018-01-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΔΣΑ: Δωρεάν νομική βοήθεια σε ανήλικους και νέους έως 35 ετών που είναι οικονομικά ευάλωτοι
2018-01-26 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δικαστήριο Ε.Ε.: Ο αιτών άσυλο δεν μπορεί να υποβληθεί σε ψυχολογικό τεστ για τον καθορισμό του γενετήσιου προσανατολισμού του
2018-01-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προϋποθέσεις απόδοσης δαπανών νοσηλείας ασφαλισμένου στο εξωτερικό- Α' ΣΤΕ 2155/2017
2018-01-29 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος
2018-01-29 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε καταδίκη υπευθύνων λούνα παρκ για τραυματισμό 9χρονης
2018-01-29 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ουραγός παγκοσμίως η Ελλάδα στην ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης
2018-01-29 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης
2018-01-29 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σεμινάριο με θέμα: Σύγκριση Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
2018-01-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έκδοση εγκυκλίου για την εφαρμογή της διάταξης του αρθρ. 39 παρ. 13 ν. 4387/2016
2018-01-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018: Δημόσια Συζήτηση με θέμα: «Δίκες χωρίς συνήγορο; Το άρθρο 340 ΚΠΔ μετά τον Ν. 4509/2017»
2018-01-30 ΕΡΓΑΣΙΑ Πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
2018-01-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Καθυστέρηση στην απονομή επικουρικών συντάξεων και στην επιστροφή εισφορών λόγω μη συνεργασίας υπηρεσιών ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ
2018-01-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΔΣΑ: Λειτουργία φωτοτυπικών μηχανημάτων στα κτήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων
2018-01-31 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Προκήρυξη Βραβείων ΙΜΔΑ 2018
2018-02-01 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση του 12ου βιβλίου του δικηγόρου και καθηγητή της Εγκληματολογίας Άγγελου Τσιγκρή
2018-02-01 N.4514/2018: Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων
2018-02-01 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Αδυναμία απομάκρυνσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Ηράκλειο Αττικής
2018-02-01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου: Δ.Σ.Πατρών: Εκδήλωση με θέμα: Ο Συνήγορος του Πολίτη στην εποχή της κρίσης
2018-02-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE)
2018-02-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ «Οχι» Αθήνας σε Αγκυρα για έκδοση του Κούρδου που κατηγορείται για τρομοκρατία
2018-02-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στο ΣτΕ οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το ΄98
2018-02-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Επιστροφή παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου
2018-02-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πάνω από 14.500 αιτήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
2018-02-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σιδηροδρομικό Ατύχημα σε αφύλακτη και άνευ σημάνσεως Σιδηροδρομική Διάβαση Ευθύνη ΟΣE
2018-02-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου: Εκδήλωση με θέμα: Η ειδική διαχείριση των αρ. 68 επ. Ν. 4307/2014
2018-02-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αυτοδίκαιη παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
2018-02-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στο θρανίο πάλι θα καθήσουν δικαστές και εισαγγελείς
2018-02-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολαιογραφικός Σύλλογος: Άρθρο 208 Ν. 4512/2018 (Διεξαγωγή πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα και εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης)
2018-02-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επεκτείνεται το e-παράβολο σε δήμους και δικαστήρια
2018-02-07 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος με 3τή εμπειρία στο ποινικό δίκαιο
2018-02-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολαιογραφικός Σύλλογος: Δελτίο Τύπου – Αναστολή πλειστηριασμών 7,14 & 21.2.2018
2018-02-08 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική εταιρεία ζητά συνεργάτη δικηγόρο
2018-02-08 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Επίκαιρα ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2018-02-08 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Πρόσκρουση ΙΧΕ επί διαφημιστικής Πινακίδας - Ευθύνη Δημοσίου - ΟΤΑ για μη απομάκρυνση
2018-02-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιστολή του προέδρου του ΔΣΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2018-02-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ψήφισμα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
2018-02-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018: Ημερίδα με θέμα«Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»
2018-02-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως -Απόφαση C‑534/16