Περιοδικά Ποινικού Δικαίου

April 20, 2017: Ποινική Δικαιοσύνη: Τεύχος 2/2017

Ποινικό Δίκαιο Περιοδικά


ethemis

Ποινική Δικαιοσύνη: Τεύχος 2/2017

Η “Ποινική Δικαιοσύνη” είναι το σύγχρονο περιοδικό που εξειδικεύεται στον χώρο του ποινικού δικαίου. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρες εργαλείο για τον νομικό της πράξης, αλλά και για κάθε επιστήμονα. Οι 45 επιστημονικοί συνεργάτες του -Έλληνες και ξένοι επιστήμονες- παρουσιάζουν τα ποινικά δρώμενα του ελληνικού και διεθνούς χώρου με μελέτες και άρθρα. **

Πληροφορίες έκδοσης**

Περιεχόμενα τεύχους 2/2017, Φεβρουάριος 2017


A΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Δ. Αυγητίδης, Η ποινική ευθύνη προέδρου διοικητικού συμβουλίου εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο
Σελίδα 105

Δ. Σορβατζιώτη, Ποινικές διατάξεις που παραβιάζουν συνταγματικά δικαιώματα εκδιδόμενων γυναικών και τα «κοινωνικά γεγονότα». Η υπόθεση Bedford v. Canada
Σελίδα 113

Α. Λαχανάς/Ι. Παπαδημόπουλος, Η ετερότητα των αδικήματων της φοροδιαφυγής και της φορο-υπερημερίας στο ΦΠΑ
Σελίδα 125

Γ. Παπαδημητράκης, Το τεκμήριο αθωότητας υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ
Σελίδα 134

Ι.-Α. Βουλέλη, Νομολογιακές εξελίξεις για την αστυνομική παγίδευση (ΕΔΔΑ Furcht κατά Γερμανίας απόφαση της 23.10.2014 Ομοσπονδιακό Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο απόφαση της 10.6.2015)
Σελίδα 142

Β΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετικό Δελτίο
Ι. Νόμοι
Σελίδα 148

ΙΙ. Προεδρικά Διατάγματα
Σελίδα 148

ΙΙΙ. Αποφάσεις
Σελίδα 148

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ι. Ειδικό Μέρος
Έμπρακτη μετάνοια
ΑΠ 850/2015 [Απάτη κακουργηματική - Μερική εξάλειψη αξιοποίνου - Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης - Υπέρβαση εξουσίας]
Σελίδα 150

Απιστία στην υπηρεσία
ΣυμβΕφΘεσ 779/2016 [Απιστία κοινή/περί την υπηρεσία - Έννοια διαχείρισης εσόδων - Καταχραστές του Δημοσίου -Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση - Μεταβολή κατηγορίας - Διαφθορά]
Σελίδα 151

Συκοφαντική δυσφήμηση
ΤρΠλημΛαρ 2676/2015 [Ελευθερία της έκφρασης - Αρχή αναλογικότητας - Σεβασμός ιδιωτικής ζωής - Ελευθερία του Τύπου - Δημόσια πρόσωπα]
Σελίδα 157

Ανθρωποκτονία με πρόθεση
ΣυμβΠλημΣυρ 12/2016 [Απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση - Ενδεχόμενος δόλος - Ενσυνείδητη αμέλεια - Βαριά σωματική βλάβη - Εξακολούθηση προσωρινής κράτησης] (παρατ. Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς)
Σελίδα 160

ΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Ναρκωτικά
ΑΠ 1207/2016 [Τοξικομανείς - Αυτοτελείς ισχυρισμοί - Έλλειψη αιτιολογίας - Αποδεικτικά μέσα]
Σελίδα 171

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
ΣυμβΕφΘεσ 821/2016 [Πόθεν έσχες - Διαχρονικό δίκαιο - Πλημμεληματικός/κακουργηματικός χαρακτήρας πράξης - Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση - Νόμος επιεικέστερος - Παραγραφή]
Σελίδα 172

Περιβάλλον
ΜΠλημΠειρ 1586/2016 [Υποβάθμιση περιβάλλοντος - Αθώωση κατηγορουμένου]
Σελίδα 179

ΜΠλημΕυρυτ 141/2014 [Υποβάθμιση περιβάλλοντος - Διαχρονικό δίκαιο - Νόμος επιεικέστερος]
Σελίδα 180

ΙΙΙ. Ποινική Δικονομία
Αναίρεση απαράδεκτη
ΣυμβΑΠ 1521/2016 [Αναίρεση απαράδεκτη από Εισαγγελέα Εφετών - Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς - Αμετάκλητο βούλευμα Συμβουλίου Εφετών]
Σελίδα 188

ΑΠ 173/2016 [Αναίρεση απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης - Ανωτέρα βία/ανυπέρβλητο κώλυμα - Υποχρέωση Προέδρου Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων περί ενημέρωσης διαδίκων για προθεσμία ενδίκων μέσων]
Σελίδα 189

Αναβολή δίκης
ΑΠ 170/2016 [Απόρριψη αιτήματος αναβολής για λόγους υγείας - Αιτιολογία - Έφεση ανυποστήρικτη]
Σελίδα 190

Χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου
ΑΠ 1224/2015 [Χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο - Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών - Υπέρβαση εξουσίας - Βαρύτητα εγκλήματος]
Σελίδα 191

Διερμηνείς
ΑΠ 1098/2015 [Διορισμός διερμηνέα εκτός πίνακα - Κωλύματα διορισμού διερμηνέων - Ακυρότητα απόλυτη/σχετική - Αιτιολογία]
Σελίδα 193

Αρμοδιότητα καθ’ ύλην
ΣυμβΕφΑθ 1947/2014 [Ανήλικοι - Δικαστήρια Ανηλίκων - Συναφή εγκλήματα - Βιασμός - Απείθεια - Χωρισμός υποθέσεων - Θεώρηση κατηγορίας από Εισαγγελέα Εφετών]
Σελίδα 194

Πολιτική αγωγή
ΜΠλημΠατρ 4948/2016 [Παράβολο πολιτικής αγωγής - Διακοπή παραγραφής - Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος - Ακυρότητα σχετική]
Σελίδα 197

ΙV. Διατάξεις - Γνωμοδοτήσεις
Ά. Καραμόσχογλου, Γνωστοποιήσεις σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος – έκδοσης παραπεμπτικού βουλεύματος και καταδικαστικής ή αθωωτικής αποφάσεως (Ενημερωτικό σημείωμα)
Σελίδα 199

Φοροδιαφυγή - Διαφθορά
ΕγκΕισΑΠ 1/2017 [Περιοδική υποβολή στοιχείων αναφορικά με υποθέσεις φοροδιαφυγής και εγκλημάτων διαφθοράς - Υποχρεώσεις Εισαγγελέων]
Σελίδα 206

Ναρκωτικά
ΔιατΕισΕφΔυτΣτερΕλλ 75/2016 [Τέλεση εγκλημάτων για διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών ουσιών - Κλοπή - Τοξικομανείς - Αναστολή εκτέλεσης ποινής - Θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης]
Σελίδα 207

Δ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αποφάσεις Αρείου Πάγου 358-610/2016
Σελίδα 209

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

 

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Φαρσεδάκης Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου


LATEST POSTS
  • ethemis

    Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως -Απόφαση C‑534/16

    Με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με εάν το άρθρο 273 της οδηγίας περί ΦΠΑ, το άρθρο 16, το άρθρο 21, παράγραφος 1, και το άρθρο 49, παράγραφοι 1 και 3, του Χάρτη ή η αρχή ne bis in idem, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 50 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές σε υποκείμενο στον φόρο, του οποίου ο διαχειριστής ήταν προηγουμένως διαχειριστής ή μεριδιούχος άλλου νομικού προσώπου που δεν είχε τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, τη σύσταση εγγυήσεως ύψους έως και 500 000 ευρώ, κατά την εγγραφή του στο μητρώο ΦΠΑ.

  • ethemis

    Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018: Ημερίδα με θέμα«Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»

    Η Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ) διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας» την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ...
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more