Εκδηλώσεις Δημοσίου Δικαίου

October 19, 2017: Επιστημονική ημερίδα - Ο διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Δημόσιο Δίκαιο


posts Δημόσιο Δίκαιο / Εκδηλώσεις / Επιστημονική ημερίδα - Ο διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου posts


 

ethemis

Επιστημονική ημερίδα - Ο διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας είναι το εξής:

Χαιρετισμός Καθηγητή Σ. Περράκη, Πρέσβη, Μονίμου Αντιπροσώπου
της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Χαιρετισμός Ε. Αντωνόπουλου, Προέδρου Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών
ΣτΕ, Συμβούλου Επικρατείας
1η Συνεδρίαση
Προεδρεύων: Κ. Μενουδάκος, Προέδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
17.15-17.45: Η αρχή ne bis in idem
Εισηγητές: Λ.-Α. Σισιλιάνος, Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ
Ε. Νίκα, Σύμβουλος Επικρατείας
17.45-18.15: Αλλοδαποί και πρόσφυγες
Εισηγητές: Η. Μάζος, Σύμβουλος Επικρατείας
Α. Λαζανά, Référendaire στο ΕΔΔΑ
18.15-18.45 Η εκτέλεση των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων υπό
το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ και του ΣτΕ
Εισηγητές: Ε. Αργυρός, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Α. Γκαγκάτση, Référendaire στο ΕΔΔΑ
18.45-19.15: Συζήτηση
19.15-19.30: Διάλειμμα

2η Συνεδρίαση
Προεδρεύων: Καθηγητής Β. Σκουρής, Πρόεδρος ε.τ. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής
Ένωσης
19.30-19.45: Αίτηση επανάληψης διαδικασίας
Εισηγητής: Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
19.45-20.00: Το 16ο Πρωτόκολλο, εργαλείο διαλόγου μεταξύ ΕΔΔΑ και
εθνικών δικαστηρίων
Εισηγητής: Ν. Σανσονέτης, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας στη Γραμματεία
του ΕΔΔΑ
20.00-20.30: Ο διάλογος ΔΕΕ και ΕΔΔΑ
Εισηγητές: Λ.-Α. Σισιλιάνος, Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ
Ε. Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στη Νομική
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
20.30-21.00: Συζήτηση

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ).


LATEST POSTS
  • ethemis

    Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως -Απόφαση C‑534/16

    Με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με εάν το άρθρο 273 της οδηγίας περί ΦΠΑ, το άρθρο 16, το άρθρο 21, παράγραφος 1, και το άρθρο 49, παράγραφοι 1 και 3, του Χάρτη ή η αρχή ne bis in idem, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 50 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές σε υποκείμενο στον φόρο, του οποίου ο διαχειριστής ήταν προηγουμένως διαχειριστής ή μεριδιούχος άλλου νομικού προσώπου που δεν είχε τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, τη σύσταση εγγυήσεως ύψους έως και 500 000 ευρώ, κατά την εγγραφή του στο μητρώο ΦΠΑ.

  • ethemis

    Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018: Ημερίδα με θέμα«Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»

    Η Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ) διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας» την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ...
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more