Περιοδικά Δημοσίου Δικαίου

April 10, 2017: Tριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό: "Περιβάλλον & Δίκαιο"

Δημόσιο Δίκαιο Περιοδικά


ethemis

Tριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό: "Περιβάλλον & Δίκαιο"

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ είναι τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό του δικαίου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαίου της χωροταξίας, πολεοδομίας και δόμησης. Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σημαντικών επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, που αφορούν το αντικείμενό του.

Η νομολογία, συνοδευόμενη συχνά από ενδιαφέροντα επιστημονικά σχόλια, καλύπτει σημαντικές αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων για τις προστατευόμενες περιοχές, την περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, την προστασία δασικών, θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, την προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων, τους λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους, τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων, την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, την προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τη διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, την προστασία αρχαίων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, νεωτέρων μνημείων και ιστορικών τόπων, διατηρητέων κτηρίων, οικιστικών συνόλων και παραδοσιακών οικισμών, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τον καθορισμό και προστασία του αιγιαλού, τον σχεδιασμό και διαχείριση οδών και οδικών έργων, λιμένων και αερολιμένων, τις χρήσεις γης, τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, την αναγκαστική απαλλοτρίωση και την εν γένει επιβολή πολεοδομικών βαρών, την αυθαίρετη κι εκτός σχεδίου δόμηση, τις οικοδομές και οικοδομικές εργασίες, την αστική ευθύνη του Δημοσίου για περιβαλλοντικά θέματα, τη φορολογία περιβάλλοντος και άλλα σχετικά θέματα.

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση
Στο περιοδικό δημοσιεύονται επίσης οι σημαντικότερες αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικές με θέματα που καλύπτει η ύλη του, σχολιασμένα Πορίσματα του Κύκλου Ποιότητας Ζωής Συνηγόρου του Πολίτη, επίκαιρα ενδιαφέροντα νομοθετήματα και επισκόπηση της νομοθεσίας (ΦΕΚ Α΄, Β΄, Δ΄ και ΑΑΠ), που ψηφίζεται ή αναμένεται στον χρόνο που καλύπτει η έκδοση κάθε τεύχους του περιοδικού.Πηγή: nb.org

LATEST POSTS
  • ethemis

    Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως -Απόφαση C‑534/16

    Με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με εάν το άρθρο 273 της οδηγίας περί ΦΠΑ, το άρθρο 16, το άρθρο 21, παράγραφος 1, και το άρθρο 49, παράγραφοι 1 και 3, του Χάρτη ή η αρχή ne bis in idem, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 50 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές σε υποκείμενο στον φόρο, του οποίου ο διαχειριστής ήταν προηγουμένως διαχειριστής ή μεριδιούχος άλλου νομικού προσώπου που δεν είχε τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, τη σύσταση εγγυήσεως ύψους έως και 500 000 ευρώ, κατά την εγγραφή του στο μητρώο ΦΠΑ.

  • ethemis

    Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018: Ημερίδα με θέμα«Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»

    Η Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ) διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας» την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ...
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more